REFINE 

Browse All : Animalia | Arthropoda | Insecta | Diptera | Hybotidae

1-6 of 6
Notes on Asilus wickhami
Cockerell, Theodore D. ...
Notes on Asilus wickham...
Undated
research notes
 
Creator Cockerell, Theodore D. A. (Theodore Dru Alison), 1866-1948, author
Title Notes on Asilus wickhami
Date Undated
Format research notes
Notes on Asilus peritulus
Cockerell, Theodore D. ...
Notes on Asilus peritul...
Undated
research notes
 
Creator Cockerell, Theodore D. A. (Theodore Dru Alison), 1866-1948, author
Title Notes on Asilus peritulus
Date Undated
Format research notes
Notes on Asilus peritulus
Cockerell, Theodore D. ...
Notes on Asilus peritul...
Undated
research notes
 
Creator Cockerell, Theodore D. A. (Theodore Dru Alison), 1866-1948, author
Title Notes on Asilus peritulus
Date Undated
Format research notes
Notes on Asilus amelanchieris
Cockerell, Theodore D. ...
Notes on Asilus amelanc...
Undated
research notes
 
Creator Cockerell, Theodore D. A. (Theodore Dru Alison), 1866-1948, author
Title Notes on Asilus amelanchieris
Date Undated
Format research notes
Notes on Asilus peritulus
Cockerell, Theodore D. ...
Notes on Asilus peritul...
Undated
research notes
 
Creator Cockerell, Theodore D. A. (Theodore Dru Alison), 1866-1948, author
Title Notes on Asilus peritulus
Date Undated
Format research notes
Notes on Asilus peritulus
Cockerell, Theodore D. ...
Notes on Asilus peritul...
circa 1907
research notes
 
Creator Cockerell, Theodore D. A. (Theodore Dru Alison), 1866-1948, author
Title Notes on Asilus peritulus
Date circa 1907
Format research notes
1-6 of 6