Victoria Regia at the Botanical Gardens, Sri Lanka.